Vårt verdigrunnlag

I Landbruks- og matdepartementet er vi nysgjerrige, modige og profesjonelle.

Arbeidsmøte.
Arbeidsmøte. Foto: Torbjørn Tandberg

Viktige kjennetegn er:

Nysgjerrig

  • Vi er kunnskapssøkende og tilegner oss ny kunnskap og kompetanse
  • Vi arbeider tverrfaglig og samarbeider når det er hensiktsmessig
  • Vi bruker relevante kommunikasjons- og samhandlingsverktøy

Modig

  • Vi sier hva vi mener og spør andre til råds
  • Vi lytter og inviterer inn kritiske synspunkter
  • Vi deler kunnskap og informasjon på tvers av fagområder

Profesjonell