Seksjon for budsjett og styring

Seksjonen samordner avdelingens arbeid med statsbudsjettet, etatsstyring og forvaltning av det statlige eierskapet i flere selskaper. Seksjonen arbeider også med virkemidler som skal gi til økt kapitaltilgang i næringslivet, oppgaver knyttet til forvaltning av tilskudd, statsstøtte og oppfølging av store investeringsprosjekter.

Seksjon for budsjett og styring samordner avdelingens arbeid med statsbudsjettet, etatsstyring og forvaltning av det statlige eierskapet i flere selskaper. Seksjonen arbeider også med virkemidler som skal gi til økt kapitaltilgang i næringslivet, oppgaver knyttet til forvaltning av tilskudd, statsstøtte og oppfølging av store investeringsprosjekter.