Seksjon for budsjett og styring

Seksjonen har ansvar for å koordinere avdelingens budsjettarbeid, etatsstyring og eieroppfølging. Seksjonen har ansvaret for egenkapitalvirkemidler, som er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. I tillegg jobber seksjonen med spørsmål om tilskuddsforvaltning, statsstøtte og evalueringer, og bistår i oppfølgingen av større investeringsprosjekter.

Seksjon for budsjett og styring har et koordinerende ansvar for avdelingens budsjettarbeid, eierstyring og tilskuddsforvaltning, samt forvalter avdelingens ansvar for kapitalvirkemidler. I tillegg jobber seksjonen blant annet med spørsmål om statsstøtte og evalueringer, og bistår i oppfølgingen av større investeringsprosjekter.