Seksjon for marin forskning

Avdelingsdirektør Stine Hammer

Seksjonen har ansvar for marin forskning; Dette omfatter Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS , Nofima, Senter for hav og Arktis og Veterinærinstituttet. Seksjonen har ansvar for basisbevilgningen til de marine instituttene og for departementets marine virkemidler i Forskningsrådet . Seksjonen følger opp marin forskning i enkelte nasjonale og internasjonale fora.

Seksjonen har ansvar for marin forskning; Dette omfatter Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS , Nofima, Senter for hav og Arktis og Veterinærinstituttet. Seksjonen har ansvar for basisbevilgningen til de marine instituttene og for departementets marine virkemidler i Forskningsrådet . Seksjonen følger opp marin forskning i enkelte nasjonale og internasjonale fora.