Seksjon for marin forskning

Avdelingsdirektør Stine Hammer

Seksjonen har ansvar for marin forskning. Dette innebærer oppfølging av Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS , Nofima AS, Veterinærinstituttet, Senter for hav og Arktis og departementets marine virkemidler i Forskningsrådet. Seksjonen følger også opp hav innenfor Horisont Europa og Nordisk ministerråd innenfor fiskeri og havbruk.

Seksjon for marin forskning har ansvar for marin forskning. Dette innebærer oppfølging av Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS , Nofima AS, Veterinærinstituttet, Senter for hav og Arktis og departementets marine virkemidler i Forskningsrådet. Seksjonen følger også opp hav innenfor Horisont Europa og Nordisk ministerråd innenfor fiskeri og havbruk.