Seksjon for infrastruktur

Seksjonen har ansvar for romvirksomhet, nukleær infrastruktur og statlige investeringsprosjekter bl.a. innenfor disse. Seksjonen har etatsansvar for norsk nukleær dekommisjonering (NND) og bevilgningene til den nukleære forskningsvirksomheten til Institutt for energiteknikk (IFE).

Tildelingen til NND og IFE medfører en rekke oppgaver knyttet til håndtering og lagring av nukleært avfall og planlegging for fremtidig dekommisjonering av anleggene. Seksjonen har videre det overordnede ansvaret for norsk romvirksomhet og den norske deltakelsen i Den europeiske romorganisasjonen (ESA). Seksjonen har etatsansvar for Norsk Romsenter og forvalter eieransvaret for de statlige selskaper innenfor romvirksomheten (Space Norway og Andøya Space Centre).  Arbeidet med oppfølging av Ocean Space Laboratories i Trondheim er forankret til seksjonen.