Seksjon for rammebetingelser for forskning og innovasjon

Seksjonen har ansvar for å utvikle innovasjonspolitikken og den næringsrelevante forskningspolitikken i samarbeid med andre berørte departementer. Seksjonen tilrettelegger for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid gjennom organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Europakommisjonen og i samarbeid med enkeltland. Seksjonen følger saker under andre departements ansvarsområde som har betydning for næringsrettet forskning og innovasjon, slik som utdannings- og kompetansepolitikk, klima og skatt mv. Seksjonen har også ansvar for utvikling av politikk for industrielle rettigheter og den betydning immaterielle verdier har for verdiskaping i næringslivet, og har etatsstyringsansvar for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Seksjonen har ansvar for å utvikle og innhente analyser for videreutvikling av innovasjonspolitikken og den næringsrelevante forskningspolitikken i samarbeid med andre berørte departementer. Seksjonen deltar i internasjonalt forskningssamarbeid gjennom OECD, EU samt forskningssamarbeid med enkeltland, og håndterer utdannings- og kompetansesaker i departementet. Seksjonen har ansvar for IPR-området og faglig oppfølging av Patenstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.