Seksjon for virkemidler for forskning og innovasjon

Seksjon har ansvar for å forvalte og utvikle helhetlige og effektive virkemidler for oppstart, innovasjon, vekst og forskning i bedriftene. Seksjonen har ansvar for departementets styring av, og bevilgninger til Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Siva, Doga og Leverandørutviklingsprogrammet. Seksjonen har også ansvaret for utvikling av politikk for gründere og kommersialisering av forskningsresultater.

Avdelingsdirektør: Nicolai Seip