Seksjon for virkemidler for forskning og innovasjon

Avdelingsdirektør Nicolai Seip.

Seksjonen har ansvar for å utvikle den målrettede forsknings- og innovasjonspolitikken og utvikle helhetlige og effektive virkemidler for oppstart, innovasjon, vekst og forskning i bedriftene.

Seksjonen har ansvar for virksomheter og virkemidler rettet mot å fremme forskning og innovasjon, herunder Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA og Design og arkitektur Norge (DOGA) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). og de teknisk-industrielle instituttene.