Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 21. november 2019 – spørsmål fra SV

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 21. november 2019. I brevet stiller komiteens medlemmer fra Sosialistisk venstreparti 6 spørsmål.

Vedlegg

Referater fra etatsstyringsmøter og særmøter fra 2012 til 2019

Referater fra etatsstyringsmøter 2019–2012:

 1. 14. november 2019. Referat fra etatsstyringsmøte 2. tertial 2019. Referansenummer 20191114 (PDF).
 2. 22. juni 2018. Referat fra etatsstyringsmøte 1. tertial 2018. Referansenummer 20180622 (PDF).
 3. 28. oktober 2016. Referat fra etatsstyringsmøte 2. tertial 2016. Referansenummer 20161028 (PDF).
 4. 24. juni 2016. Referat fra etatsstyringsmøte 1. tertial 2016. Referansenummer 20160624 (PDF).
 5. 15. april 2016. Referat fra etatsstyringsmøte årsrapport 2015. Referansenummer 20160415 (PDF).
 6. 30. oktober 2015. Referat fra etatsstyringsmøte 2. tertial 2015. Merk: I overskriftene i journalført referat står det 1. tertial 2015, men innholdet i teksten viser til resultater for 2. tertial 2015. Referansenummer 20151030 (PDF).
 7. 22. april 2015. Referat fra etatsstyringsmøte årsrapport 2014. Referansenummer 20150422 (PDF).
 8. 7. november 2014. Referat fra etatsstyringsmøte 2. tertial 2014. Referansenummer 20141107 (PDF).
 9. 27. juni 2014. Referat fra etatsstyringsmøte 1. tertial 2014. Referansenummer 20140627 (PDF).
 10. 1. november 2013. Referat fra etatsstyringsmøte 2. tertial 2013. Referansenummer 20131101 (PDF).
 11. 28. juni 2013. Referat fra etatsstyringsmøte 1. tertial 2013. Referansenummer 20130628 (PDF).
 12. 22. juni 2012. Referat fra etatsstyringsmøte 1. tertial 2012. Referansenummer 20120622A (PDF).

Referater fra særmøter 2019–2012

 1. 14. desember 2018. Referat fra særmøte. Dagsordenpunkt: Omorganisering av utlandsområdet - status, herunder hvordan ivaretas kompetansen på de enkelte fagområdene og på tvers av fagområdene, og hvordan ivaretas kvalitetssikring på utlandsområdet. Referansenummer 20181214 (PDF).
 2. 26. august 2016. Innkalling til særmøte. Dagsordenpunkt: Omorganisering av utenlandsområdet - status, herunder hvordan ivaretas kompetansen på de enkelte fagområdene og på tvers av fagområdene og hvordan ivaretas kvalitetssikring på utenlandsområdet. Referansenummer 20160826A (PDF)
 3. 26. august 2016. Bakgrunnsinformasjon. Dagsordenpunkt: Omorganisering av utenlandsområdet - status, herunder hvordan ivaretas kompetansen på de enkelte fagområdene og på tvers av fagområdene og hvordan ivaretas kvalitetssikring på utenlandsområdet. Referansenummer 20160826B (PDF)
 4. 26. august 2016. PowerPoint presentasjon. Dagsordenpunkt: Omorganisering av utenlandsområdet - status, herunder hvordan ivaretas kompetansen på de enkelte fagområdene og på tvers av fagområdene og hvordan ivaretas kvalitetssikring på utenlandsområdet. Referansenummer 20160826C (PDF)
 5. 28. august 2015. Referat fra særmøte. Dagsordenpunkt: Omorganisering av utenlandsområdet - status, herunder hvordan ivaretas kompetansen på de enkelte fagområdene og på tvers av fagområdene og hvordan ivaretas kvalitetssikring på utenlandsområdet. Referansenummer: 20150828 (PDF)
 6. 16. mai 2014. Referat fra særmøte. Dagsordenpunkt: Utviklingen i behandlingen av dagpengesaker, herunder status for behandling av dagpenger under permittering. Referansenummer 20140516 (PDF).
 7. 30. september 2011. Referat fra særmøte. Dagsordenpunkt: Status for utenlandsområdet i Arbeids- og velferdsetaten. Referansenummer 20110930 (PDF).