Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen

94 kommuner har nå gjensidige vedtak om å slå seg sammen og bygge ny kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer alle kommuner som har gjensidige vedtak om å slå seg sammen, til å delta i et toårig prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet.

Deltakerne vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger, verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati og tilskudd til lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet i sine nye kommuner, med forbehold om Stortingets godkjenning.

Prosjektet vil ta opp hvordan lokalpolitikerne selv kan ta en aktiv rolle i å utvikle og fornye lokaldemokratiet i de nye kommunene. Det kan de gjøre gjennom å diskutere og arbeide med å utvikle organisering og arbeidsformer i politiske organer. Prosjektet skal også bidra til å utvikle samspillet med innbyggerne, næringsliv og organisasjoner.

En referansegruppe med lokalpolitikere samt en representant fra KS og forskningen vil gi innspill og være diskusjonspartner for prosjektet "Fornyelse og utvikling av lokaldemokrati i kommuner med vedtak om sammenslåing."

Invitasjon til kommunene (pdf)