Ny versjon av Minsak lansert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lansert en ny versjon av Minsak.no. Minsak.no er en nettside der innbyggere kan fremme forslag til kommuner og fylkeskommuner. Den nye versjonen er mobiltilpasset, og har ny og mer brukervennlig utforming. Det vil gjøre det enda enklere å fremme og samle underskrifter til innbyggerforslag.

Alle innbyggerne i en kommune kan foreslå saker, samle underskrifter og med nok underskrifter kreve at saken blir behandlet i kommunestyret. Siden 2013 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet driftet nettsiden minsak.no som gjør at innbyggerne enkelt kan fremme innbyggerforslag på nett.

Fra nettportalen ble introdusert i 2013 og til i dag har mer enn en halv million brukare brukt siden. Det er sendt inn til sammen 241 saker til 101 kommuner. Temaer som ofte engasjerer er skole, samferdsel, kulturvern og friluftsliv.