Forlenget frist - Tilskudd til forsøk for å forenkle utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut midler for kommuner som ønsker å sette i verk tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Dette er første år av en femårig satsing, og det lyses ut 3 millioner kroner.

Regjeringen ønsker å redusere byråkratiet, styrke lokalt selvstyre og legge til rette for mer bærekraftig verdiskaping i utmarka. Bare kommuner som har vedtatt at de skal søke om kommunesammenslåing kan søke om tilskudd. 

- Større kommuner gir bedre kommunal kapasitet og kompetanse. Det vil gi en mer helhetlig forvaltning av store utmarksområder som krysser kommunegrenser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

- Jeg vet at dette er et viktig felt for mange distriktskommuner, og engasjementet er stort. Det ser vi av de mange innspillene departementet har fått i dette forenklingsarbeidet. Jeg vil derfor oppfordre kommuner som ønsker å være med på forsøksordningen om å sende inn en søknad til oss, sier Sanner. 

Mer informasjon om forsøksordningen. 

Til toppen