Statsbudsjettet for distrikts- og regionalpolitikken i 2011 - samleside med budsjettstoff

Samleside for stoff om budsjettet for distrikts- og regionalpolitikken i 2011. Orienteringsbrev, nyhetsbrev, regionale utviklingstrekk, rapportering fra fylkeskommunene m.m.

Statsbudsjettet 2011

Artikkel Sist oppdatert: 25.02.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sin samleside for statsbudsjettet i 2011.

2,8 milliardar kroner til distrikts- og regionalpolitikken

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringa foreslår å løyve om lag 2,8 milliardar kroner til distrikts- og regionalpolitikken i 2011. Det er ein auke på nesten 100 millionar kroner frå 2010.

Midler til fylkeskommunenes arbeid med regional utvikling i 2011

Artikkel Sist oppdatert: 25.02.2011

Størsteparten av midlene til distrikts- og regionalpolitikken blir forvaltet av fylkeskommunene. Fylkesvise pressemeldinger viser hvor mye hver enkelt fylkeskommune får i 2011.

Tilskotsbrev, oppdragsbrev og tildelingsbrev for 2011

Artikkel Sist oppdatert: 03.02.2012

Oversikt over tilskotsbrev/oppdragsbrev frå Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunar, Distriktssenteret, Ungt Entreprenørskap og virkemiddelaktørar i 2011. Dei fleste dokumenta er i pdf-format.

Til toppen