Jordbruksforhandlingene 2013 - Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte

Jordbruksforhandlingene 2013 - Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Avtaler og protokoller