Reindriftsavtale 1. juli 2020 – 30. juni 2021

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet  (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2020/2021, gjeldende fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021.