Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2008 med hjemmel i jordbruksavtalen og reindriftsavtalen samt Stortingets årlige budsjettvedtak. Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1602, 1 juli 2015 nr. 832.

Se forskriften på lovdata.no