Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2022 med hjemmel i Stortingets vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no