LMD - Statsbudsjettet 2019

Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2019.

Pressemeldinger:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 414 38 011