Rapportar, planar og strategiar

Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 441-460 av 60014 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 22 July terror attack

  On 22 July 2011 a bomb exploded in the Government Office Complex in the center of Oslo killing eight people. Later that afternoon, 69 people were killed in a mass shooting on Utøya island.

 • Næringsministeren er i Haugesund

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltek på havvindkonferansen Floating Wind Days 2023 torsdag 25. mai. Han besøker også bedrifter i Haugesund og på Karmøy.

  Tidspunkt: 25.05.2023 Heile dagen

 • Statssekretær Erling Rimestad held tale under opninga av landsmøtet i FN-sambandet

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

  Tidspunkt: 25.05.2023, kl 00.00

 • Forsvarsministermøte i UDCG-format (digitalt)

  Forsvarsministeren deltar på det digitale møtet i Ukraine Defense Contact Group.

  Tidspunkt: 25.05.2023

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Celexnr.: 32023R0506 Basis rettsaktnr.: 2014/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/506 av 6. mars 2023 som endrer vedlegg I av gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Norge støtter trening og opplæring av ukrainsk personell på jagerfly

  - Norge vil vurdere ulike måter å bidra til opplæring og trening av ukrainsk personell på jagerflyet F-16, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

 • Flypassasjerforordningen

  KOM-nr.: KOM(2013)0130

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EF) nr. 261/2004 om felles regler om erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning eller ved innstilling eller lange forsinkelser av flygninger og forordning

 • Svar på skriftlig spørsmål om plan for å tette inntektsgapet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen - Plan for å tette inntektsgapet.

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Chile, Canada, UK og USA

  Celexnr.: 32023R0725 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/725 av 31. mars 2023 som endrer vedlegg V, XIV og XV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Chile, Storbritannia og USA i tredjelandslistene hvorfra forsendelser

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for HPAI

  Celexnr.: 32023D0719 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/719 av 24. mars 2023 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Økt innsats for internasjonal plastavtale

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser fredag til Paris for å delta på en rekke møter om en internasjonalt bindende avtale mot plastforurensing. Målet er en avtale i løpet av 2024. Uten en avtale er det forventet at plastforurensingen vil

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Celexnr.: 32023R0685 Basis rettsaktnr.: 2014/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/685 av 27. mars 2023 som endrer vedlegg I av gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Celexnr.: 32023D0665 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/665 av 14. mars 2023 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Endring av forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater det kan innføres produkter av animalsk opprinnelse fra

  Celexnr.: 32023R0514 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/405

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/514 av 8. mars 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 når det gjelder høyt foredlede produkter, listen over tredjeland med godkjent kontrollplan og inkludering av Moldova på listen

 • Endringer til helsesertifikatet i vedlegg II til forordning (EU) 2020/2236 (2023/516)

  Celexnr.: 32023R0516 Basis rettsaktnr.: 2020/2236

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/516 av 8. mars 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 med hensyn til modellsertifikater til innførsel til Unionen av forsendelser av akvatiske dyr, beregnet på visse

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfekjøtt og egg Moldova

  Celexnr.: 32023R0513 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/513 av 8. mars 2023 som endrer vedlegg XV og XIX av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av tredjeland, territorier eller soner derav hvorfra forsendelser av kjøttprodukter

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Argentina, UK og USA

  Celexnr.: 32023R0573 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/573 av 10. mars 2023 som endrer vedlegg V, XIV og XV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Argentina, Storbritannia og USA i tredjelandslistene hvorfra forsendelser av

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Celexnr.: 32023D0497 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/497 av 3. mars 2023 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

  Celexnr.: 32023R0462 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/462 av 2. mars 2023 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe,

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Celexnr.: 32023D0469 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/469 av 20. februar 2023 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland