Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 - 2009

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sammen for fysisk aktivitetLast ned handlingsplanen (pdf – 1,7 mb)

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 - 2009

Sammen for fysisk aktivitet

Forsiden på planenLast ned handlingsplanen (pdf – 1,7 mb)