Historisk arkiv

D@mer og D@ta 1999

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rapport fra konferansen D@mer og D@ata arrangert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 23.-24. september 1999

D@mer og D@ta 1999

Rapport fra konferansen D@mer og D@ta 1999 med innledninger fra en rekke av foredragsholderne.