Historisk arkiv

Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter.

Vedlegg til fosterhjemsavtalen 2019.