Forsiden

Historisk arkiv

Forskrift om hygiene og kontroll mv ved produksjon og frambud av viltkjøtt

Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. februar 1996 med hjemmel i lov 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 7, § 8, § 20, jfr. EØS-avtalens vedlegg I, kap. I (Rdir. 92/45/EØF og Rdir. 72/462/EØF). Endret 12 sep 1996 nr. 902, 2 des 1997 nr. 1440, 31 des 1998 nr. 1496.

Tilhørende lov