Historisk arkiv

M-34/1995 - Jordloven §§ 9 og 12

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Landbruksdepartementet