Historisk arkiv

Presenterte omfattende tiltak mot ledighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tiltakene i statsbudsjettet for å motvirke den økende ledigheten sto sentralt da statssekretær Kristian Dahlberg Hauge onsdag besøkte verkstedbedriften AS Nymo i Grimstad.

Bilde av Kristian Dahlberg Hauge, administrerende direktør ved Nymo Øyvind Boye og direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes.
Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge presentert onsdag statsbudsjettet på et møte ved hjørnesteinsbedriften AS Nymo i Grimstad. Fra venstre Kristian Dahlberg Hauge, administrerende direktør ved Nymo Øyvind Boye og direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes. Foto: Morten Dagre/ASD

Regjeringen satser fire milliarder kroner på en tiltakspakke som skal få flere i arbeid. Pengene skal blant annet brukes på økt satsing på vedlikeholdsoppdrag, innovasjon, samt 4000 nye tiltaksplasser. 1000 av tiltaksplassene skal forbeholdes ungdom. Samtidig justeres permitteringsreglene slik at det i større grad enn tidligere skal være mulig å fortsette påbegynt utdanning samtidig som man mottar dagpenger. 

Godt mottatt

Tiltakene ble godt mottatt da Hauge onsdag besøkte AS Nymo i Grimstad, en verkstedbedrift som har spesialisert seg på konstruksjoner til olje- og gassproduksjon over hele verden. Bedriften er en av mange som merker de utfordrende tidene som olje- og gassnæringen er inne i, men bedriften har klart å sikre seg oppdrag som sikrer høy aktivitet fram mot slutten av 2017. 

Stimulerer til vekst

Dahlberg Hauge understreket at mye av tiltakene vil bli benyttet i de delene av landet som nå særlig merker stigende ledighet. 

– Dette er tiltak som kan iverksettes raskt, og som vil gi rask effekt. Samtidig vil også de foreslåtte skattelettelsene som ligger i budsjettet stimulere til vekst, framholdt Hauge.