Historisk arkiv

Bred innsats mot arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Ny statusrapport om gjennomføring av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i januar 2015. Tiltakene i strategien følges opp i samarbeid med partene i arbeidslivet. Tidligere i år bledet holdt toppmøte om arbeidslivskriminalitet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Det er nå utarbeidet en rapport som beskriver status for gjennomføringen av tiltakene pr. 1. juli 2016. Les statusrapporten her.

Strategien mot arbeidslivskriminalitet skal også fange opp nye utfordringer. Høsten 2016 starter arbeidet med å revidere strategien i samarbeid med partene.