Historisk arkiv

Seminar om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet og forskningsstiftelsen Fafo  oppsummerer departementets FoU-prosjekt 2014–2018 om utviklingen av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet på et fagseminar 6. november.

Nett-tv Seminar om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Se sendingen her

Se sendingen her

Departementet lyste i 2014 ut et flerårig FoU-prosjekt om utviklingen i ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Prosjektet ble tildelt Fafo i samarbeid med Stiftelsen næringslivs- og samfunnsforskning (SNF).

Formålet har vært å kartlegge utviklingen i bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet og undersøke effekter av endringer i regelverk. De rapportene som er utarbeidet underveis i prosjektet viser i all hovedsak stor stabilitet i bruken av midlertidig ansettelse, innleie og hvor mange som er selvstendige. Men innen enkelte næringer, særlig bygg og anlegg, har bruken av innleie fra bemanningsforetak vært økende. Her har departementet gitt et tilleggsoppdrag for å belyse bl.a. regionale forskjeller.

Sluttrapporten fra prosjektet skal legges fram på seminaret. Statsråd Anniken Hauglie holder åpningsinnlegg på seminaret.

Tid: Tirsdag 6. november kl. 12.00–15.30
Sted: Akersgata 64, Hovedbølet (NB: seminaret er flyttet til Akersgata 64 på grunn av stor pågang)

Møteleder er Svein Tore Bergestuen.

Program

12.00–12.30 Lunsj og registrering

12.30–12.45 Innlegg statsråd Anniken Hauglie 

12.45–13.00 Tilknytningsformer – hva diskutere europeiske forskere? Sissel C. Trygstad, Forskningssjef ved Fafo

13.00–13.30 The politics of job security regulations: Towards a stronger dualization of labor markets?
Patrick Emmenegger, professor i komparativ politisk økonomi og offentlig politikk ved Universitetet i St. Gallen, Sveits

13.30–13.45  Spørsmål og forberedte kommentarer

13.45–13.55 Pause

13.55–14.40 Hva vet vi nå om utviklingen av tilknytningsformene i norsk arbeidsliv? Presentasjon av sluttrapport fra forskningsprosjektet
Kristine Nergaard, Forskningskoordinator ved Fafo

14.40–15.25 Kommentarer og synspunkter fra partene i arbeidslivet

Trude Tinnlund, LO
Margrethe Meder, NHO
Henrik Dahle, Unio
Anne-Cathrine Hjertaas, KS
Ørnulf Kastet, YS
Inger Lise Blyverket, Virke
Mette Rød Fredriksen, Akademikerne
Anne Turid Wikdahl, Spekter

15.25–15.30 Oppsummering
Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas, ASD