Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Seminar om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Pressen inviteres til å delta på Arbeids- og sosialdepartementet og forskningsstiftelsen Fafos oppsummering av departementets FoU-prosjekt 2014–2018 om utviklingen av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet.

På seminaret blir det blant annet presentert nye funn om bruken av midlertidige ansettelser og innleie i arbeidslivet.

Tid: tirsdag 6. november, kl. 12.00–15.30
Sted: Hovedbølet, Akersgata 64. 

Seminaret overføres direkte på nett-tv på www.regjeringen.no/asd

Seminaret er åpent for pressen. Husk legitimasjon.

Pressekontakt

Trond Rasmussen: 980 53 219
Pressetelefon: 916 73 519.
E-post: presse@asd.dep.no