Rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Sluttrapport om FoU-prosjekt om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomført et forskningsprosjekt 2014–2018 om hvordan bruken av tilknytningsformer som midlertidig ansettelse, innleie og selvstendig næringsdrivende har utviklet seg. I sluttrapporten legges det fram oppdaterte tall og analyser. 

Rapporten

Les rapporten Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv (pdf)

Oppdragstaker

Fafo

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet