Historisk arkiv

Øker grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet.

– Jeg er glad for at vi nå får gjennomført et tiltak som betyr mye for mange pensjonister. Forskjellen i grunnpensjon mellom gifte/samboende og enslige pensjonister har fremstått som urimelig stor, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. 

Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet. I dag får gifte og samboende pensjonister 85 prosent av grunnbeløpet, mens enslige får 100 prosent. Økningen foreslås gjennomført med virkning fra 1. september 2016, og vil komme ca. 650 000 pensjonister til gode – rundt 500 000 alderspensjonister, 140 000 uføretrygdede og 15 000 andre (hovedsakelig mottagere av kommunal og statlig AFP). Den enkelte pensjonist får en økning i pensjonen på om lag 4 000 kroner per år. For ektepar eller samboerpar betyr det altså en samlet økning i pensjon på om lag 8 000 kroner per år.