Historisk arkiv

Høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Både myndighetene og partene er enige om at sikkerhetsnivået på norsk sokkel er høyt, og det har vært en positiv utvikling over tid. – Men vi har fått signaler om at partssamarbeidet er under press, og Petroleumstilsynet må bruke alle sine virkemidler når det er nødvendig, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Regjeringen la frem ny stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten 6. april.

Sikkerhetsnivå

I meldingen konkluderes det med at det har vært en positiv utvikling i sikkerhetsnivået over tid. Det er også enighet om at dagens HMS-regime i hovedtrekk er velfungerende og bør videreføres.

– Det er næringen som har ansvaret for sikkerheten. Min klare forventning er at næringen tilpasser seg endringer i petroleumsvirksomheten og samtidig styrker sikkerheten og arbeidsmiljøet. Vi er og skal være verdensledende på HMS, sier statsråden.

Portrett av Anniken Hauglie
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte stortingsmeldingen om HMS i petroleumsvirksomheten på Norsk oljemuseum fredag 6. april. Foto: ASD

Partssamarbeid

Dagens HMS-regime kjennetegnes av et utstrakt partssamarbeid. Petroleumsvirksomheten har vært gjennom en utfordrende periode og det har kommet tydelige signaler om at partssamarbeidet er under press. Men det er ulike oppfatninger om dette.

– Jeg skal ikke være noen overdommer, men når noen mener at partssamarbeidet er under press, må alle ta dette på største alvor, sier statsråden.
Hun understreker at også myndighetene har en viktig rolle i partssamarbeidet.

Petroleumstilsynet

Det er Petroleumstilsynet som fører tilsyn med petroleumsvirksomheten. Tilsynet må være sterkt og tydelig i alle faser.

I noen tilfeller er det behov for at Petroleumstilsynet blir tydeligere i sin reaksjonsbruk, og etterprøver at avvik og pålegg blir fulgt opp. Regjeringen foreslår ikke å endre dagens HMS-regime eller tilsynsstrategi, men Petroleumstilsynet må på en aktiv og systematisk måte ta i bruk hele bredden av virkemidler når det er nødvendig.

Klar forventning

– Det er et høyt nivå når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsnæringen. Men det er samtidig utfordringer. Min klare forventning er at næringen tilpasser seg endringer i petroleumsvirksomheten, Det er nødvendig å videreutvikle sikkerhetsnivået, gjennomføre effektiviseringstiltak og redusere kostnadsnivået for å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling i norsk petroleumsvirksomhet. Men uansett skal ikke dette gå på bekostning av sikkerheten på sokkelen, sier Hauglie.

Pressekonferansen ble direkteoverført i nett-tv:  

Nett-tv Anniken Hauglie legger fram ny melding om HMS på sokkelen

Se sendingen her

Se sendingen her