Meld. St. 12 (2017–2018)

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Meldingen omhandler status, utviklingstrekk og regjeringens vurderinger når det gjelder helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget