Historisk arkiv

Forskuddspenger fra NAV på konto

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Permitterte som har rett på dagpenger og har søkt om forskudd fra Nav, får penger på konto fra og med i dag.

Fra klokken 12 i dag startet utbetalingene. Det er de som søkte om forskudd innen tirsdag 31. mars som får penger nå. I løpet av dagen får 28.000 personer til sammen utbetalt cirka 450 millioner kroner. De som søker i løpet av 3. april og som oppfyller kravene, får penger på konto innen onsdag 8. april.

– Jeg er glad for at utbetalingene nå er i gang. Det er en vanskelig tid for mange, og særlig for dem som ikke har en sparekonto de kan leve av i en overgangsperiode, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forskuttering av dagpenger innebærer at de som har mistet inntekten får pengene raskere på konto. Ordningen gjelder for permitterte og arbeidsledige.

– Norge og arbeidsmarkedet treffes nå av at verden stenges ned, av et kraftig oljeprisfall og av våre egne tiltak mot pandemien. I en slik situasjon settes systemene våre under ekstremt press, og vi må finne nye og smarte løsninger, sier statsråden.

Til og med tirsdag har 35.000 personer søkt om forskudd på dagpenger.

– Det er viktig at alle som har søkt dagpenger er klar over at det finnes en mulighet for å søke om penger på forskudd i påvente av at selve dagpengesøknadene behandles. Det er en godt alternativ for dem som ikke har anledning til å vente før de får penger inn på kontoen. Jeg håper også at forskudd på dagpenger kan bidra til å dempe presset på søknader om sosialhjelp, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Har du behov for forskudd på dagpenger?

Du søker om forskudd på dagpenger hos NAV: