Historisk arkiv

Godkjenningsordning for bilbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Derfor sender regjeringen i dag på høring et forslag om å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuell bilvask, dekkskift og dekklagring.

– Tilstanden i bilbransjen gjør at det er gode grunner til å innføre en godkjenningsordning. Forslaget vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Godkjenningsordningen er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, og innebærer at de aktuelle virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter, etter blant annet arbeidsmiljøregelverket, er oppfylt. Virksomhetene må også sørge for at de ansatte har HMS-kort.

Forslaget har bred støtte

Utfordringene synes å være særlig store innen manuell bilvask, dekkskift og dekklagring. Godkjenningsordningen foreslås derfor i utgangspunktet for de virksomhetene som tilbyr dette. Samtidig formuleres lovhjemmelen slik at også andre deler av bilbransjen kan omfattes dersom det viser seg nødvendig. Dette er blant annet fremmet av treparts bransjeprogram for bilbransjen. I tillegg mener Arbeidstilsynet og Statens vegvesen det er behov for en godkjenningsordning.

– Forslaget vil bidra til å styrke kampen for et seriøst arbeidsliv i en bransje som i stor grad har vært preget av useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Derfor er det godt å se at de mest sentrale aktørene støtter forslaget vi nå fremmer, sier arbeids- og sosialministeren.

 

Les mer her:

Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. I 2019 kontrollerte A-krimsenteret i Oslo 37 bilpleievirksomheter og fant brudd på arbeidsmiljøloven hos samtlige. Bruddene inkluderer mangelfulle arbeidskontrakter, brudd på arbeidstidsbestemmelser og brudd på HMS-reglene.

Den svarte omsetningen innen bilvask alene anslås til mellom 200 og 650 millioner kroner årlig. 60 prosent av virksomhetene i bransjen mente det var liten sannsynlighet for å bli oppdaget av myndighetene ved lovbrudd, viser en kartlegging fra Samfunnsøkonomisk analyse.