Historisk arkiv

Taler og artikler

Tale til avtroppende TBU-leder Ådne Cappelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialministerens tale til avtroppende TBU-leder Ådne Cappelen.

*Sjekkes mot fremføring

Ådne,

Kjære alle sammen.

I romanen "The Hitchhikers Guide to the Galaxy" bruker en superdatamaskin sju og en halv millioner år på å svare på hva som er meningen med livet, universet og alt mulig. 

Svaret er svært presist: Det er 42.

Men hvordan skal det forstås?

Da er tilbakemeldingen fra superdatamaskinen, at for å forstå svaret, må man forstå spørsmålet.

Som er fryktelig mye mer komplisert.

Jeg kom til å tenke på dette da jeg kikket på noen artikler fra ditt forskningsfelt.

Der fant jeg et notat med "En detaljert gjennomgang av eksisterende og re-estimerte eller

re-spesifiserte importandels-likninger i KVARTS."

Og det var da jeg kjente dette lille stikket av misunnelse.

Tenk å kunne gi renskårne og presise svar på spørsmål om de faktiske forhold.

Dempet i form.

Og med autoritativ kraft.

Eller som TBU ville uttrykt: 2,8.

Altså ofte det motsatte av det vi politikere svarer når vi får kompliserte spørsmål.

Vagt og uklart.

Og kanskje ikke helt troverdig.

*

Få pressekonferanser i departementet er like populære som lanseringen av TBUs rapport i februar.

Da er det stinn brakke.

Det er ikke så rart. For den angår mange.

Men utenom lanseringene arbeider TBU i det stille.

*

Det finnes mange meninger om bestanddelene i den norske modellen.

For meg representerer TBU limet i den norske modellen.

TBU er én av de møteplassene som smører samfunnsmaskineriet.

Dere diskuterer hvordan lønnsutviklingen har vært, men også økonomiens virkemåte, og sysselsettings- og konkurransemessige utfordringer.

Som utvalgsleder har du bidratt betydelig til å fremme en felles forståelse av hvordan norsk økonomi fungerer, og hvordan den utvikler seg.

Vi får et felles utgangspunkt.

Som gjør at partene kan konsentrere seg om krav og tilbud i forhandlingene.

Det reduserer konfliktnivået, sparer bedriftene for mange tapte arbeidsdager, og samfunnet for tapte inntekter.

Sånn er det ikke i politikken.

Der bruker vi mye tid på å være uenige om virkelighetsforståelsen.

Og vi får mindre tid til å diskutere gode løsninger.

**

Verden slik vi kjenner den, endrer seg hurtig.

Isen smelter.

Utslippene stiger.

Handelskrig truer.

Antall demokratier i verden er i tilbakegang.

Da er det godt at noe er ved det vante, som ruller og går i det stille.

Rytmen som forteller, at verden slik vi kjenner den, ikke har gått av hengslene:  

Fiskerimeldingen for Doggerbank og Haltenbanken.

Den tysk-østerrikske hoppuka.

Teknisk beregningsutvalg.

Alle med potensielt uendelig levetid.

**

Den menneskelige faktors betydning for den tillit og posisjon TBU har oppnådd i løpet av 50 år, skal ikke undervurderes.

Ikke minst lederens.

Det er ikke mye som siver ut om TBUs indre liv.

Men Ådne, du har ord på deg for å være en svært faglig kompetent og god leder.

Med din lune væremåte og humoristiske replikker er du en mester til å skape god stemning rundt bordet.

Også som formidler er du suveren.

Jeg er sikker på at du kunne rapportert like rolig og behagelig om et meteorittnedslag, som om prisutviklingen.

*

Du ble tidlig interessert i modellen PRIM, som var en forløper for dagens TBU-modellverktøy.

Alt i studietiden skrev du en kritisk artikkel om denne modellen.

Jeg skal komme tilbake til den fantastiske tittelen på denne artikkelen.

Det sies at artikkelen inneholder forslag til hva man kunne gjøre for å bygge ut modellen for å kunne analysere hele den økonomiske utviklingen.

Det sies også at forslaget ligner ganske mye på det som senere ble modellen KVARTS.

KVARTS brukes av TBU i dag, og har bred tillit blant partene og i det norske samfunnet.

Og derfor får vi bære over med valg av tittel på artikkelen, som ble skrevet på 70-tallet:

"PRIM, en ideologiprodusent."

Ådne har også skrevet en artikkel om human proletarisering av bøndene.

For landbrukets folk må det være en trøst at samme mann etter hvert er blitt medeier i en olivengård i Toscana.

*

Du har skjøttet oppgaven som TBU-leder samvittighetsfullt og med høy integritet.

Det er blitt fortalt at du nylig takket nei til å overvære sentralbanksjefens årstale, fordi du måtte lese korrektur til TBU.

Hvis det stemmer: det er riktig prioritering, det!

*

I et demokrati kan ikke fag erstatte politisk skjønn og folkevalgtes vurderinger.

Men skjønn og vurderinger som ikke er basert på en forståelse av hvordan verden er skrudd sammen, kan komme til å møte virkeligheten på en svært ubehagelig måte.

 På vegne av regjeringen, vil jeg takke deg for din fremragende innsats for TBU.  

***