Historisk arkiv

Dialog om morgendagens barnevern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.

Bakgrunnen for seminaret er at departementet har satt i gang et arbeid for å følge opp regjeringsplattformen og vurdere strukturendringer i barnevernet. Dette er endringer som vil berøre både det statlige og det kommunale barnevernet. Dialogseminaret er gjennomført i samarbeid med KS. 

- Vi ser at oppgavene på barnevernsområdet er store, og endringer krever nøye utredning og gode vurderinger, sier Horne. - Skal vi få til dette, trenger vi involvering og gode bidrag fra kommunesektoren. Jeg er glad for at vi får snakket med ulike kommuner, og ser fram til gode innspill til hvordan vi kan utvikle et bedre barnevern. Dette arbeidet skal komme barna til gode, sier statsråden. 

Reformer i barnevernet der kommunene får et større ansvar, må sees i sammenheng med regjeringens kommunereform. Politisk ledelse har gjennom dialogseminaret ønsket å få direkte synspunkter og innspill fra utvalgte kommuner. Kommunene som deltok på seminaret er valgt ut i samarbeid med KS med tanke på at de gjenspeiler variasjonen kommunene har når det gjelder for eksempel befolkningstall og størrelse.

I tillegg til KS og NOBO, deltok disse kommunene på seminaret:

  • Steinkjer
  • Trondheim
  • Bærum
  • Evenes
  • Bergen
  • Vennesla
  • Sandnes
Helge Eide (KS) og statsråd Solveig Horne (Foto: BLD)