Historisk arkiv

Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneministeren startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

I mai inviterte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med økt kommunalt ansvar på barnevernområdet.  

Etter en bred høringsrunde er forskriften som skal regulere forsøket revidert. Kommuner som ønsker å søke om å delta i forsøket må vedta forskriften i sine lokale kommunestyrer. Frist for å søke om å delta i forsøket er 1. september 2015. 

- Det meste av barnevernets arbeid skjer i kommunene, hvor nærheten til barna og familiene er størst. Med økt ansvar vil kommunene få bedre forutsetninger til å komme tidlig inn og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelser, sier statsråd Horne.