Historisk arkiv

13 kommuner har søkt om å delta i forsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Inntil fire kommuner skal velges ut til å delta i forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har invitert kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet, og departementet har lyst ut forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

13 kommuner har søkt om å delta i forsøket. Kommunene som velges ut vil våren 2016 få et økt oppgave- og finansieringsansvar på barnevernsområdet (les mer).

– Vi er glade for at både store, mellomstore og mindre kommuner har søkt, sier barneminister Horne. – Nå skal vi foreta en helhetsvurdering av søknadene før vi avgjør hvilke kommuner som skal være med i forsøket. Inntil fire kommuner skal velges ut, og det blir avgjort i løpet av oktober.

 

Disse kommunene har søkt:

 • Alta
 • Trondheim
 • Bergen (trukket seg)
 • Karmøy (inkl. Bokn kommune)
 • Sandnes
 • Bærum
 • Asker
 • Lier
 • Røyken
 • Drammen
 • Horten
 • Nøtterøy (inkl. Tjøme kommune)
 • Kristiansand (inkl. Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes kommuner)