Historisk arkiv

Første evaluering av forsøksprosjektet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket, og leverte nylig sin første delrapport. Dette er den første rapporten i en serie på årlige rapporter, og den gir et sammenligningsgrunnlag for den videre utviklingen. Rapporten viser hvordan forsøkskommunene har organisert seg for å løse nye oppgaver, og hvordan de planlegger arbeidet framover.

- Jeg er glad for å ha mottatt denne første evalueringen, hvor det ser ut som alle er godt i gang. Vi ser at kommunene har valgt å innrette seg på ulike måter, og det blir spennende å følge kommunene framover, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Følg saken om Barnevernsreformen.

Rapporten kommer med konkrete læringspunkter på hva det er viktig å være oppmerksom på når ansvar overføres fra stat til kommune. Den peker også på tre risikoområder i forbindelse med forsøket.

- En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier. For å lykkes med dette arbeidet er det nødvendig at alle tjenester som jobber med barn, unge og familier blir involvert i arbeidet. Kommunens politiske og administrative ledelse må ha kjennskap og eierskap til arbeidet og følge denne prosessen tett, avslutter Horne.

Les rapporten.