Historisk arkiv

Ønsker innspill til stortingsmelding om forbrukerpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Nå inviteres 36 aktører til en rundebordskonferanse 30. august.

- Som forbrukerminister er jeg opptatt av å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter på en god måte. Da må vi ta for oss de utfordringene forbrukeren står overfor i dag, og finne løsninger som kan bidra til en sterk stilling for forbrukeren i fremtiden. Derfor starter regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk, sier statsråd Horne.

Den forrige stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken kom i 1999. Noe av bakgrunnen for meldingen er de omfattende endringene som har skjedd på feltet siden den gang.

- Forbrukernes hverdag har endret seg betydelig siden slutten av 90-tallet. Nye digitale tjenester og produkter har bidratt til større valgmuligheter for forbrukerne, men utfordrer forbruker- og personvernet på nye måter. Det har også vokst fram utfordringer for forbrukerne i etablerte markeder som bolig- og kredittmarkedet. Jeg mener at tiden er moden for å løfte forbrukerpolitikken i en stortingsmelding, sier statsråd Horne.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som skal koordinere arbeidet med stortingsmeldingen. Rundebordskonferansen er den første muligheten til å gi innspill til meldingsarbeidet.

- Jeg inviterer en rekke organisasjoner, miljøer og virksomheter til å gi innspill på konferansen 30. august. Det er viktig å høre med dem som jobber med aktuelle forbrukerutfordringer hver dag. De vet hvor skoen trykker, og kan komme med forslag og ideer til hvordan vi kan sikre forbrukernes rettigheter fremover, sier Horne.

Følgende temaer vil stå sentralt på konferansen:

  • Forbrukerutfordringer i boligmarkedet
  • Gjelds- og kredittutfordringer for forbrukerne
  • Forbrukerutfordringer på digitalområdet
  • Forbrukeren i det grønne skiftet
  • Forbrukerutfordringer i dagligvaremarkedet
  • Svart økonomi og useriøse aktører i arbeidslivet

Se invitasjonsbrevet her.

Tid: Onsdag 30. august, kl. 08:30-11:30

Sted: Thon Hotel Opera (Flagstadsalen), Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Medier kan henvende seg til BLDs kommunikasjonsenhet for spørsmål.