Historisk arkiv

Et tredje selskap får gi gjeldsopplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Experian Gjeldsregister AS får konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak.

Dette er det tredje selskapet som banker og andre finansforetak etter hvert kan henvende seg til for å få oversikt over lånesøkerens forbruksgjeld.

Tidligere har henholdsvis Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon AS fått tilsvarende konsesjon.