Prop. 87 L (2016–2017)

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven). Lovforslaget går ut på å gi private aktører adgang til å etablere foretak (gjeldsinformasjonsforetak) som skal formidle gjeldsopplysninger mellom kredittytere til bruk ved kredittvurderinger. Gjeldsinformasjonsordningen gjør at kredittytere raskt kan skaffe seg en oversikt over omfanget av forbruksgjeld hos kunder som søker om lån og kreditt. Dette vil legge til rette for mer korrekte kredittvurderinger, noe som igjen vil begrense gjeldsproblemene i private hushold.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget