Høring - forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2016