Veiledning om praktisering av gjeldsinformasjonsforskriften

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veiledning om gjeldsinformasjonsforskriften med anbefalinger om hvordan forskriften bør tolkes på noen utvalgte punkter.

Veiledningen er ment som et verktøy for bransjen for å sikre god forståelse og mest mulig enhetlig etterlevelse av forskriften.

Veiledning til gjeldsinformasjonsforskriften (PDF)