Historisk arkiv

Foreslår å merke retusjert reklame

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Regjeringen ønsker at all retusjert reklame, der personer inngår, skal merkes. Nå sendes forslaget ut på høring.

I høringsforslaget foreslås det at dersom kroppen til personen i reklamen er «fikset» på, skal reklamen merkes som retusjert. Dette krever endringer i markedsføringsloven, og det er disse lovendringene som nå sendes på høring.

– Barn og unge utsettes for et betydelig kroppspress gjennom sosiale medier og reklame. Å kjenne på kroppspress kan ha betydning for barn og unges psykiske helse. Forslaget om å merke retusjert reklame er ett av flere viktige tiltak for å redusere kroppspresset blant barn og unge, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

Bevisstgjøre forbrukerne

Mye av reklamen som bidrar til kroppspress er markedsføring for produkter eller tjenester som skal hjelpe forbrukeren til å bli som idealet eller personen i reklamen. Et krav om at retusjert reklame skal merkes, kan bidra til å bevisstgjøre forbrukere om at reklamen ikke viser virkelige personer.

– Barn og unge skal vokse opp uten å oppleve press om å forandre kroppen sin for å bli bra nok. Ved å merke retusjert reklame, vil det bli enklere å se at menneskene på bildet ikke er ekte, og det kan bidra til at mennesker blir tryggere og mer fornøyd med seg selv, sier Ropstad.

Kravet til å merke retusjering vil gjelde reklame på norske nettsider, i blader, aviser, superboards og liknende. Det gjelder stillbilder, ikke reklamefilmer. Kravet vil gjelde næringsdrivende etablert både i Norge og i utlandet, såfremt reklamen rettes mot norske forbrukere.

Tydelig merking

Det skal ikke utarbeides et eget merke for retusjering. Men i høringsforslaget foreslår departementet at det tydelig skal fremgå av reklamen at bildet er retusjert, og at dette fremstår som en kontrast til resten av bildet, slik at det ikke er mulig å overse informasjonen. Dette innebærer at merkingen må ha en viss størrelse i forhold til reklamebildet.

Et krav i markedsføringsloven om at retusjert reklame skal merkes, vil håndheves av Forbrukertilsynet, med Markedsrådet som klageinstans.

Høringsfristen er satt til 27. januar 2020.

Les høringsnotatet.