Historisk arkiv

Saksgang: Endringer i markedsføringsloven – merking av retusjert reklame mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Forslag om endringer i markedsføringsloven. Gjelder blant annet forslag om innføring av plikt til å merke retusjert reklame.
Følg saken