Prop. 134 L (2020–2021)

Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)

I proposisjonen foreslås det blant annet plikt til å merke retusjert eller på annen måte manipulert reklame, nå manipuleringen medfører at kroppen til personer i reklamen avviker fra virkeligheten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

 • 17.06.2022

  No må retusjert reklame merkast

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Frå 1. juli i år blir det påbod om å merke retusjert reklame, der utsjåande til personar i reklamen er endra.

 • 05.01.2022

  Forskrift om merking av retusjert reklame mv.

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Stortinget har vedtatt at det skal innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på. Det er derfor ikke hensiktsmessig å kreve at retusjering som ikke bidrar til kroppspress, må merkes. Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til enkelte unntak fra merkeplikten.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 06.04.2022

 • 09.04.2021

  Prop. 134 L (2020–2021) - Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  I proposisjonen foreslås det blant annet plikt til å merke retusjert eller på annen måte manipulert reklame, nå manipuleringen medfører at kroppen til personer i reklamen avviker fra virkeligheten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 02.12.2019

  Foreslår å merke retusjert reklame

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen ønsker at all retusjert reklame, der personer inngår, skal merkes. Nå sendes forslaget ut på høring.

 • 02.12.2019

  Høringsnotat – forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame mv.

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag om endringer i markedsføringsloven på høring. Forslaget gjelder blant annet innføring av plikt til å merke retusjert reklame. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen mandag 27. januar 2020.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 27.01.2020