Prop. 134 L (2020–2021)

Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)

I proposisjonen foreslås det blant annet plikt til å merke retusjert eller på annen måte manipulert reklame, nå manipuleringen medfører at kroppen til personer i reklamen avviker fra virkeligheten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

Saksgang: Endringer i markedsføringsloven – merking av retusjert reklame mv.