Historisk arkiv

Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven som er sendt inn gjennom innspillsportalen. Frist for innspill var 15. januar 2020.