Historisk arkiv

Gi innspill til gjeldsordningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Gjeldsordningsloven skal revideres og vi vil gjerne ha dine innspill til hvordan loven kan forbedres.

Departementet er nå i en kunnskapsinnhentingsfase og arbeider med å kartlegge utfordringer med dagens regelverk.

Derfor vil vi gjerne ha innspill fra både privatpersoner og virksomheter som har meninger om loven.

Hva kan forenkles, hva kan bli bedre, er det spesielle utfordringer du har møtt på? Alle innspill er velkomne. 

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir publisert her på regjeringen.no, og må derfor ikke inneholde personlig informasjon eller annet som du/din organisasjon ikke vil offentliggjøre.  

Dette er ikke en høring. Forslag til lovendringer vil bli sendt på offentlig høring senere.

Frist for innspill var 15. januar 2020.

Se innspill som har kommet inn

Se: Gjeldsordningsloven

Dersom du har spørsmål kan du kontakte:

Egil Rokhaug
E-post: Egil.Rokhaug@bfd.dep.no
Telefon: 22 24 24 80

For mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine persondata, se personvernerklæring