Historisk arkiv

Innspillsmøte: Modernisering av gjeldsordningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Regjeringen ber om innspill til endringer i gjeldsordningsloven. Følg direktesendingen fra innspillsmøtet, fredag 4. oktober kl. 10–12.

Gjeldsordningsloven er et av de viktigste virkemidlene vi har for å hjelpe folk ut av alvorlige gjeldsproblemer. Men det tar ofte lang tid å få på plass en gjeldsordning. Regjeringen vil forenkle prosessen, slik at de som skal ha en gjeldsordning, raskere kan få det.

Nett-tv Innspillsmøte: Modernisering av gjeldsordningsloven

Se sendingen her

Se sendingen her

Det er nå over 25 år siden gjeldsordningsloven ble vedtatt. Det er gjort enkelte lovendringer siden vedtakelsen, men loven bærer fremdeles preg av å være utarbeidet i en tid hvor forholdene på mange områder var annerledes enn i dag. Blant annet har kredittmarkedene og forbrukernes situasjon endret seg mye.

Erfaringene er også at det i mange tilfeller tar svært lang tid for en person å komme frem til en gjeldsordning. Det brukes også ofte uforholdsmessig mye tid hos namsmyndighetene på relativt enkle endringssaker. Enkelte regler bør dessuten klargjøres for å sikre en mer enhetlig praktisering.

Barne- og familiedepartementet ser derfor behov for å gjennomgå loven med sikte på å skape en klarere, mer moderne og effektiv lov.

Som ledd i arbeidet med å gjennomgå og vurdere endringer, holder departementet et innspillsmøte hvor ulike aktører kan komme med muntlige innspill.

I tillegg er det åpnet for at alle som er interesserte i arbeidet kan sende inn sine innspill på nett.