Historisk arkiv

Revisjon av gjeldsordningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Regjeringen skal gjennomgå gjeldsordningsloven. Det skal ses nærmere på om loven kan klargjøres og forenkles for å fungere enda bedre. Særlig skal vi se på om dagens prosessregler kan effektiviseres.

Det tar i mange tilfeller svært lang tid for en person å komme frem til en gjeldsordning. Det brukes også ofte uforholdsmessig mye tid hos namsmyndighetene på relativt enkle endringssaker.

Enkelte regler er det også behov for å klargjøre for å sikre en mer enhetlig praktisering.

Barne- og familiedepartementet har hovedansvaret for revisjonen. Departementet tar sikte på å sende et lovforslag på offentlig høring i løpet av 2020.

Høringen vil bli publisert på regjeringens hjemmesider. Alle som ønsker å komme med synspunkter er velkommen til å sende et høringssvar. Dette gjøres elektronisk på regjeringens hjemmesider når høringen er publisert.