Historisk arkiv

Helhetlig vurdering av familievernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Familievernet skal bli enda mer tilgjengelig dersom Familievernutvalgets innstilling tas til følge. I dag mottok barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad en helhetlig gjennomgang av familievernet fra utvalgsleder Line Henriette Holten.

– Jeg er glad for å motta denne utredningen som skal bidra til at vi skal styrke en allerede godt fungerende tjeneste, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Det er spesielt positivt at utvalget har lagt stor vekt på hensynet til barna og på at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i familievernets arbeid.

Lovfestet rett

Familievernutvalget foreslår å styrke barns rett til deltakelse og legge bedre til rette for at barn og unge bruker familievernets tjenester. Utvalget foreslår å lovfeste at

  • alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få tilbud om en samtale med familievernet i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd.
  • barn har rett til å motta tjenester fra familievernet uten samtykke fra foreldrene.

I tillegg foreslår utvalget endringer i meklingsordningen. Det skal fortsatt være obligatorisk oppmøte til én time for alle foreldre som skiller lag. Foreldresamtalen skal gi foreldre god informasjon og et godt grunnlag for å fortsette foreldresamarbeidet. Foreldre som ønsker å reise sak for retten, må møte til mekling i seks timer. Unntak for saker som mekler vurderer er uegnet for mekling.

Bedre tilgjengelighet

Familievernet skal være et tilbud for vanlige folk med vanlige problemer. Derfor skal familievernet ikke prioritere saker som krever spesialisering og kompleks behandling, for eksempel tyngre voldssaker.

Utvalget foreslår å opprette tre nye kontorer og utvide utekontortilbudet. Utvalget foreslår også å skifte navn fra familieverntjenesten til familietjenesten. Begrunnelsen er at navnet er enklere, og at vern sier lite om hva tjenesten faktisk driver med.

Familievernet er en tjeneste som mange ikke kjenner til. Den er gratis for alle, alle kan ta kontakt, og det er ikke behov for henvisning eller diagnose for å få time. I familievernet jobber psykologer og sosionomer og andre som har spesialisert seg på familieterapi. De tilbyr samtaler og kurs.

Les: NOU 2019:20 En styrket familietjeneste — En gjennomgang av familieverntjenesten

NOU om familievernet
Leder av av Familievernutvalget, Line Henriette Holten, overleverte utvalgets utredning til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.


For mer informasjon:

Pressekontakt Håvard Kleppa, telefon 906 77 620, havard.kleppa@bfd.dep.no